BLUES

«Pronto el oro será plata con la luna»

Poema: Danza da lúa en Santiago

 

¡Fita aquel branco galán

olla o seu transido corpo!

 

É a lúa que baila

na Quintana dos mortos.

 

Fita seu corpo transido,

negro de somas e lobos.

 

Nai: A lúa está bailando

na Quintana dos mortos.

 

¿Quen fire potro de pedra

na mesma porta do sono?

 

¡É a lúa! ¡É a lúa

na Quintana dos mortos!

 

¿Quen fita meus grises vidros

cheos de nubens seus ollos?

 

É a lúa, é a lúa

na Quintana dos mortos.

 

¿Quen brúa co-este xemido

d’imenso boi melancónico?

 

Nai: É a lúa, é a lúa

na Quintana dos mortos.

 

¡Si, a lúa, a lúa

coronada de toxos,

que baila, e baila, e baila

na Quintana dos mortos!